- Verden må endre sin matproduksjon

- Vi har en voksende befolkning med behov for mer mat, samtidig som man mange steder fortsatt har en vei å gå for å drive bærekraftige fiskerier. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Det er nå tvingende nødvendig å dreie den marine matproduksjonen over i en enda mer bærekraftig retning, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som denne uken møter verdens fiskeriministre i Portugal.

Økonomisk vekst basert på marine ressurser står på agendaen når Aspaker deltar på The Economists World Ocean Summit og en ministerkonferanse arrangert av Portugals regjering.

- Det er mulig å snu utviklingen. Norske fiskere har de siste årene kunnet glede seg over historisk store torskekvoter. Gjennom målrettet innsats kan vi fiske bærekraftig på høye kvotenivåer, sier Aspaker.

Aspaker trekker frem følgende tiltak hun mener er sentrale for å sikre bærekraftig forvaltning av fiskebestander:

  • Forbud mot utkast av fisk, altså at fiskebåtene ikke kaster ut igjen i havet fisk som er ”uønsket”
  • Beskyttelse av yngel
  • Reguleringer av fisket som sikrer bærekraftig høsting
  • Godt samarbeid med havforskningsinstitusjoner

-  70 prosent av kloden er dekket av hav. Fisk kan bli en nøkkelkilde til protein, og jeg er opptatt av å øke verdenssamfunnets kunnskap om sjømatens rolle for å sikre tilstrekkelig mat, sier Aspaker.

Under besøket i Portugal skal den norske fiskeriministeren ha en rekke politiske samtaler, blant annet med USA, Brasil, Spania, Indonesia og med Verdensbanken. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker