49 millioner i bot for fiskerikriminalitet

Norge var det første landet i verden som varslet gjennom INTERPOL om et fiskefartøy som var mistenkt for utstrakt organisert fiskerikriminalitet. Nå er skipet stanset og eierne har fått en klekkelig bot.

- Tiden hvor illegale aktører kan operere fritt på verdenshavene er forbi. Den norske modellen med samarbeid på tvers av grenser og etater gir tydelige resultater. Jeg håper at flere land vil bidra til å styrke dette samarbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I september 2013 sendte norske myndigheter ut en melding til politi- og fiskerimyndigheter i alle INTERPOLs 190 medlemsland om fiskefartøyet Snake, som var mistenkt for utstrakt organisert fiskerikriminalitet i Sørishavet. Gjennom Interpol oppfordret norske myndigheter etater i alle land om å dele informasjon og etterretning om fartøyet, eierne og operatørene som sto bak aktiviteten.

Norske myndigheter arbeidet tett med Interpol og en rekke andre land gjennom Interpols fiskekrimarbeidsgruppe. Dette resulterte i at indonesiske myndigheter arresterte fartøyet, og deretter ble det destruerte i februar 2016.

Etterforskningen konstatert at fartøyet var statsløst, med primært spanske og singaporske eierinteresser. Etter arrestasjonen har spanske myndigheter etterforsket saken videre. Nå har spanske fiskerimyndigheter ilagt de med eierinteresser i fartøyet et forelegg på 49 millioner kroner, opptil 15 års forbud mot å fiske, samt opptil 12 års forbud mot subsidier fra EU.

- Takket være et norsk initiativ har spanske myndigheter nå satt en effektiv stopper for et notorisk kriminelt nettverk som har herjet i Sørishavet og langs Afrikas kyst i årtier. Det viser at internasjonalt arbeidet mot fiskerikriminalitet fungerer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»