90 millioner kroner til marin forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet har tildelt 90 millioner kroner til ny marin forskningsinfrastruktur ved Nofima og Havforskningsinstituttet. Dette bidrar til at Norge kan styrke sin posisjon som en ledene marin forskningsnasjon og legge til rette for vekst i havbaserte næringer.

Nofima får 30 millioner kroner til Aquafeed Technology Centre. Denne tildelingen vil gjøre det mulig å oppgradere og utvide Nofimas forskningsfasiliteter i Bergen for utvikling av nytt fiskefôr.

Videre får Havforskningsinstituttet 60 millioner kroner til et havobservatorium utenfor Lofoten-Vesterålen (Lofoten–Vesterålen Cabled Observatory).

- Havbruk er Norges viktigste vekstnæring. Det kan utløse store verdier når forskere og produsenter innenfor fôrproduksjon nå får støtte til å utvikle fremtidens fiskefôr basert på ny teknologi og råvarer fra bærekraftige kilder, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.  

Forskningsrådet har tildelt til sammen 1,2 milliarder kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr. Dette er en rekordstor tildeling av midler til forskningsinfrastruktur og en betydelig satsing på forskning for fremtidens arbeidsplasser. 

- Gjennom bygging av et havobservatorium blir vi bedre rustet til å forstå havets kompleksitet og til å utnytte mulighetene som ligger utenfor vår langstrakte kyst, sier Aspaker.

Lofoten-Vesterålen Cabled Observatory (LoVe) er et nettverk av undervannssensorer som skal samle informasjon om fysiske betingelser og biologiske følger for hele økosystemet - fra plankton til hval - i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker