900 forskningsmillioner til næringslivet

Report this content

Forskningsrådet skal dele ut 900 millioner kroner til bedrifter med gode ideer.

- Norge er i omstilling. Heldigvis er bedriftene flinke til å tenke nytt. Nå lyser Forskningsrådet ut penger til innovasjonsprosjekter. Jeg vil oppfordre alle bedrifter med gode ideer til å søke, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger gjennom åtte innovasjonsprogrammer. Totalt vil det være 900 millioner kroner i potten.

Alle sektorer og bransjer

Fristen for å søke om penger er 12. oktober.

- Forskning og utvikling kan være en nøkkel til å skape ny vekst. Disse midlene er ment for bedrifter innen alle sektorer og bransjer, og vi håper å få inn mange gode søknader, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Næringsministeren oppfordrer bedriftene til å forske mer. Satsing på forskning og innovasjon i næringslivet er en viktig prioritering for regjeringen, Venstre og KrF, og dette har blitt styrket kraftig i budsjettene de siste årene.

- Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. Slik legger vi til rette for nye bedrifter, produkter og tjenester – og nye arbeidsplasser, sier Mæland.

Vil nå nye bedrifter

Et viktig mål for Forskningsrådet er å mobilisere nye bedrifter.

− Forskningsrådet har jobbet aktivt med å forenkle søknadsprosessen de siste årene. Det er mulig å sende inn en prosjektskisse og få uforpliktende rådgivning før søknaden sendes inn. Vi gir råd om hvilket program bedriften bør søke, og konkrete innspill til bedring av søknaden. Særlig bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere eller vil gå i nye retninger, vil ha stor nytte av dette, sier Hallén.

Bedriftene kan også få hjelp til å utvikle ideer gjennom prosjektverksteder.

Disse programmene lyses ut:

Petroleum, energi, klima og miljø:
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
ENERGIX – Stort program energi
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Landbruk, fiskeri og havbruk:
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

Maritim:
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:
NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Øvrige bransjer og forskningsområder
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Mer info på Forskningsrådets hjemmeside.

Pressekontakt:

For næringsministeren: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

For Forskningsrådet: Seniorrådgiver Maria Ekornes Myhre, tlf 994 12 707, mem@forskningsradet.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker