Aaser går av som styreleder i Telenor

Næringsminister Monica Mæland (H) har varslet nominasjonskomiteen i Telenor om at styreleder Svein Aaser skal skiftes ut med umiddelbar virkning.

Næringsministeren representerer majoritetseieren i Telenor. Hun har uttrykt manglende tillit til Svein Aaser som styreleder i Telenor. Aaser trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning. Nærings- og fiskeridepartementet har meddelt nominasjonskomiteen i Telenor at Aaser skal skiftes ut som styreleder.

- Jeg har ikke lenger tillit til Telenors styreleder, sier næringsminister Monica Mæland (H)

Bakgrunnen er styrets håndtering av den såkalte VimpelCom-saken. Telenor er en av aksjeeierne i  mobilselskapet VimpelCom.

- Jeg har nå fått ny informasjon om saken. Dette er informasjon som både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og jeg burde fått tidligere. Det mener jeg er alvorlig, sier Mæland.

Politimyndigheter i flere land etterforsker mobilselskapet VimpelComs virksomhet i Usbekistan.

- Av hensyn til etterforskningen kan jeg foreløpig ikke si mer om den nye informasjonen vi har mottatt, sier Mæland.

Staten eier 53,97 prosent av Telenor.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker