Angelvik utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Roy Angelvik (FrP) ble i statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. 

- Norge er i omstilling. Det er viktig å få gjennomført de reformer som regjeringen har satt i gang. Mulighetene innen fiskeri og havbruk er enorme, vekstvisjoner som deles av både av regjering og Storting. Nå styrker vi det fiskeripolitiske laget med en ekstra statssekretær for å få enda mer trykk på dette arbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg. 

Angelvik er fra Hitra kommune i Sør-Trøndelag, og har god kjennskap til oppdrettsnæringen. Han har vært politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg siden 16. desember 2015. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker