Åpent innspillsmøte under Norfishing

Nærings- og fiskeridepartementet skal utarbeide strategier for restråstoff, helårlige arbeidsplasser og rekruttering. Fiskeriministeren inviterer til et åpent innspillsmøte under Norfishing.

- Sjømatnæringen er blitt en av våre mest sentrale næringer. Vi har ikke råd til å sløse med ressurser og arbeidskraft dersom den skal bli enda viktigere i fremtiden. Regjeringen vil ha en effektiv og lønnsom næring, og jeg håper så mange som mulig tar turen for å komme med sine innspill og meninger, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Tid: Tirsdag 16. august kl.15.00-18.00
Sted: Møterom M1bc på messeområdet

Relevante organisasjoner vil ha anledning til å tegne seg for korte innlegg i forkant. Det legges også opp til en bolk på slutten av møtet der ordet gis fritt, så enkeltpersoner og enkeltselskap kan komme med sine synspunkter.

Påmelding: De som ønsker å holde forberedte innlegg bes om å sende epost til sdg@nfd.dep.no senest onsdag 10. august.

Agenda
Kl. 15.00: Innledning ved statsråd Per Sandberg
Kl. 15.10: Tema I: Strategi for restråstoff
Sintef: Hvordan få mer på land og økte verdier av restråstoffet?
Hordafôr: Har vi et mottaksapparat klart for restråstoff?
Drøfting og innspill fra organisasjonene og salen
Kl. 16.30: Kaffepause
Kl. 16.45: Tema II: Strategi for helårlige arbeidsplasser og rekruttering
Nergård: Hva må til for å kunne selge torsk hele året?
Salt: Er sjømatnæringen attraktiv for ungdom med høy utdanning? 
Drøfting og innspill fra organisasjonene og salen
Kl. 18.00: Avslutning

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.