Åpent samråd om strategi for mineralnæringen 4. desember

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til et åpent samråd om strategi for mineralnæringen i Oslo 4. desember 2012.

I arbeidet med å utforme en strategi for mineralnæringen benytter Nærings- og handelsdepartementet flere arenaer til å få tilbakemeldinger om utfordringene knyttet til mineralutvinning i Norge, og hva myndighetene kan gjøre for å bidra til å utløse potensialet for økt verdiskaping og økt virksomhet i mineralnæringen.

Departementet har i den anledning invitert en rekke organisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter til å delta på et åpent samråd om strategi for mineralnæringen. Nærings- og handelsdepartementet har også oppfordret næringslivs- og fagforeninger og andre til å videreformidle invitasjonen til sine medlemmer.

Temaet for møtet vil være

  1. Forutsigbarhet for mineralbedriftene og selvbestemmelse for kommunene – Hvordan fungerer rammeverket for mineralvirksomhet?
  2. Tilgangen på kompetent arbeidskraft og satsing på innovasjon og nyskaping i mineralnæringen – Hvilke utfordringer står mineralnæringen overfor, og hva bør myndighetene gjøre?
  3. Hva er en bærekraftig utvinning av mineralressurser, og hvilke miljøkrav skal myndighetene stille?
  4. Mineralutvinning i områder med samiske interesser – Utfordringer og mulighetene for sameksistens mellom mineralvirksomhet, reindrift og andre samiske interesser.

Det vil bli eksterne innledere i tillegg til nærings- og handelsminister Trond Giske.

Møtet finner sted tirsdag 4. desember 2012 kl. 10:00-14:00 i Thon Hotel Opera. Lokalene åpner kl. 09:30.

Kontakt:

Pressevakt, mobil: 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»