Åpner nytt senter for marin forskning

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpner i dag Arctic Biodiscovery Centre i Tromsø.

- Norge har behov for å bygge opp nye kunnskapsbaserte næringer. Marin sektor har potensial for å bli den nye vekstmotoren i norsk økonomi, og forskning er helt avgjørende for å kunne utnytte dette potensialet. Arctic Biodiscovery Centre kan skape en kobling mellom forskere og industri og bidra til en kommersialisering som kan skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Arctic Biodiscovery Centre opprettes som et eget senter under Universitetet i Tromsø, og skal videreutvikle forskningen på marin bioprospektering. Senteret har som mål å bli internasjonalt ledende på verdiskaping basert på arktiske biomolekyler.

- Arktiske molekyler har unike egenskaper som kan bidra til å løse kreftgåten eller bekjempe multiresistente bakterier. Vi kan bidra til å utvikle fremtidens medisiner på svært mange områder. Norge har et godt utgangspunkt, og regjeringen bevilger årlig 2,2 milliarder kroner til marin forskning. Det er viktig at vi bruker disse midlene riktig. Derfor har vi nylig startet arbeidet med en masterplan for marin forskning som skal sette dagsorden for hva vi skal prioritere fremover, sier fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker