Åpnet norsk-peruansk næringsseminar i Lima

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Pål Julius Skogholt åpnet i dag et næringsseminar for norsk og peruansk næringsliv i Peru. – Det er svært positivt at ambassaden, det peruansk-nordiske handelskammer og næringslivet samarbeider om å skape møteplasser som dette, sier Skogholt.

Næringsseminaret i hovedstaden Lima dekker en rekke sektorer hvor det er potensial for styrket næringssamarbeid mellom Norge og Peru:

- Energi
- Marin sektor
- Maritim sektor
- Ingeniørtjenester 
- Finansielle tjenester

Norsk næringsliv har vist økende interesse for det peruanske markedet. Blant de viktigste nye norske investeringene i Peru er SN Power som i oktober i fjor fikk konsesjon for utbygging av vannkraftverket Cheves. Når kraftverket etter planen står ferdig i slutten av 2013, vil det gjøre SN Power til den 3. største vannkraftprodusenten i Peru.

EFTA-landene og Peru undertegnet en handelsavtale i sommer.

– Avtalen ivaretar norske næringsinteresser, og vi har fått bedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Avtalen vil forsterke det bilaterale forholdet når den trer i kraft, sier Skogholt.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»