Avtale om makrell for 2016

Norge, Færøyene og EU har i dag inngått avtale om makrell for 2016.

- Jeg er fornøyd med at vi har fastsatt en kvote for 2016. Dette er en god løsning for Norge, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Årets kyststatsforhandlinger om makrell ble avholdt i Clonakilty i Irland 20.-23. oktober 2015. Norge, EU og Færøyene ble enige om en totalkvote (TAC) på 895 900 tonn makrell for 2016. Kvoten er fastsatt ut fra en ny forvaltningsplan for makrell og innebærer en reduksjon på 15 prosent fra kvoten for 2015.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 201 663 tonn til Norge, 112 892 tonn til Færøyene og 441 586 tonn til EU. Fordelingen av makrellkvoten mellom Norge, EU og Færøyene er basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. Her inngår en andel på 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker