Bedre rammevilkår for visningsanlegg for lakseoppdrett

Report this content

Endringen innebærer at det kan knyttes fire oppdrettslokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens to.

– Dette vil gi bedre fleksibilitet og forutsigbarhet for anleggene, blant annet bidra til et godt visningstilbud også når enkelte lokaliteter rutinemessig brakklegges. Slik kan det skapes et enda bedre tilbud til publikum, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Visningsanlegg vil etter dette være likestilt med alminnelige lakseoppdrettsanlegg når det gjelder hvor mange lokaliteter som kan knyttes til en tillatelse.

Formålet med tillatelser til visningsanlegg for akvakultur er å bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos allmennheten – alt fra skoleelever til turister. I dag er det etablert 16 slike visningsanlegg langs kysten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker