Bedre rapportering om samfunnsansvar

​De statlig eide selskapenes rapportering på samfunnsansvar har bedret seg fra 2008 til 2009. Det skriver PricewaterhouseCoopers (PwC) i en ny statusrapport for Nærings- og handelsdepartementet.

– Jeg er glad for å konstatere at alle selskapene, store og små, rapporterer offentlig om sitt arbeid med samfunnsansvar, og at det har vært en positiv utvikling sammenlignet med fjorårets rapportering, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Rapporten er en oppfølging av en liknende gjennomgang PricewaterhouseCoopers gjorde på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet i 2008. Rapporten beskriver de statlig eide selskapenes rapportering på og arbeid med samfunnsansvar. Det er kun benyttet offentlig tilgjengelig informasjon fra selskapene, som årsrapporter, bærekraftsrapporter og selskapenes internettsider.

– Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling er blitt et område som engasjerer sterkt, og jeg tror denne rapporten kan gi nyttig og interessant informasjon om hvordan en del av de statlig eide selskaper forvalter sitt samfunnsansvar. Regjeringen har som ambisjon å styrke dette området, og i ny eierskapsmelding vil dette bli ett av flere viktig temaer, sier Giske.

Rapporten omfatter bare selskapene som forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker