Ber om redegjørelse fra Statkraft

– Jeg er overrasket over at styret i Statkraft har besluttet å stanse vindkraftprosjektene i Midt-Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

– Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg har nå bedt om en redegjørelse fra styret om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord var en sentral del av Statkrafts strategiplan frem mot 2018. Det var derfor også en viktig del av grunnlaget for selskapets henvendelse om kapital i fjor. Jeg registrerer at styret i Statkraft nå har besluttet å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. Det er en beslutning som styret har ansvar for, sier Mæland.

Stortinget vedtok i desember 2014 å styrke egenkapitalen i Statkraft med 10 milliarder kroner i planperioden frem til 2018, på bakgrunn av selskapets fremlagte strategi og investeringsplan innenfor fornybar energi.

– Jeg konstaterer at Statkraft peker på at myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene, sier Mæland.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker