Brexit preget EFTAs ministermøte

Brexit var et sentralt tema da næringsminister Monica Mæland møtte de andre EFTA-ministrene i Bern i Sveits.

- Storbritannia er en viktig handelspartner for Norge og EFTA. Det er viktig for oss å beholde de gode relasjonene vi har til britene. EØS-avtalen har ivaretatt dette på en god måte, og vil fortsatt gjelde inntil Storbritannia formelt er ute av EU, sier næringsminister Monica Mæland.

EØS-avtalen ligger fast og tjener norske interesser godt. Storbritannia skal nå forhandle om betingelser knyttet til utmeldingen av EU. Ved Storbritannias utmelding av EU og EØS må det finnes andre løsninger for å ivareta de nære handelsrelasjonene mellom EFTA-landene og Storbritannia. Dette bør så langt som mulig skje parallelt med forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Nær kontakt

På EFTAs ministermøte i Bern i dag ble EFTA-ministrene enige om å holde nær kontakt om dette temaet. De konkluderte imidlertid med at det er for tidlig å spekulere om hvordan fremtidige ordninger vil bli.

- Vi vil ha god tid til å arbeide med løsninger som sikrer fortsatt gode betingelser for det økonomiske samarbeidet med Storbritannia, sier Mæland.

Ny frihandelsavtale 

Frihandelsforhandlingene med India, Indonesia, Malaysia og Vietnam sto også på dagsordenen under EFTAs ministermøte. Senere i dag skal  EFTA-ministrene signere en frihandelsavtale med Georgia. Avtalen er den siste i rekken av EFTAs 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land.

Frihandelsforhandlinger med Ecuador ble også lansert under ministermøtet.  

Bilder fra ministermøtet vil bli lagt ut her.

Fakta om EFTA

  • Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) ble etablert i 1960 av Norge, Portugal, Sverige, Østerrike, Sveits, Danmark og Storbritannia. 
  • Målet var å legge til rette for økt handel med varer mellom EFTA-landene, og å være et alternativ til EF (nåværende EU). 
  • EFTA består i dag av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker