Cruiseturistene vil bruke mer penger i Norge

Turistene som reiser med cruiseskip til Norge, får ikke brukt så mye penger som de har planlagt. Det viser en fersk rapport. – Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for videre satsing på næringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. 

Cruisepassasjerene legger allerede igjen 2 mrd. kroner i Norge årlig. Likevel ønsker de å bruke enda mer penger under sine besøk langs norskekysten. Det viser en rapport om næringen, utarbeidet på vegne av Nærings- og handelsdepartementet:  

  • Passasjerene bruker mindre penger i land enn de på forhånd har forventet.
  • Passasjerene er med på færre aktiviteter i land enn de på forhånd har forventet.
  • Svært få aktører i reiselivsnæringen har satset særskilt mot denne kundegruppen.

Pris er ingen hindring

Giske ser muligheter for næringen.

- Rapporten viser at cruisepassasjerene forventer å bruke 25 prosent mer penger i land enn hva de gjør. Det er 77 millioner kroner i året, ikke så mye totalt, men kan bety mye for lokale aktører. Virksomhetene på land bør gi cruisepassasjerene sjansen til å bruke disse pengene. Her er det en mulighet for å styrke bedrifter og arbeidsplasser knyttet til reiselivet, sier statsråden.

Utfordringer kan være samkjøring av aktiviteter og transport samt bemanningskapasitet, ifølge rapporten. Likevel kan forholdsvis enkle grep være med på å løfte cruiseturismen.

  • Bedre kart og skilting.
  • Informasjon på ulike språk.
  • Mulighet til å betale ulik valuta (som Euro).

- Cruiseturister står for rundt 13 % av det totale forbruket utenlandske turister har i Norge. I løpet av 2011 vil regjeringen presentere en ny reiselivsstrategi, og utviklingen av potensialet innen cruisenæringen vil bli en del av denne, sier Giske.

 

 

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker