Deler ut bonusaksjer til Entra-aksjonærer

Nærings- og fiskeridepartementet deler ut bonusaksjer til Entra-aksjonærer som har vært eiere siden børsnoteringen i fjor.

Entra gikk på børs i fjor høst som det første heleide statlige selskapet siden 2005. Gjennom børsnoteringen fikk eiendomsselskapet om lag 6400 aksjeeiere.

- En stor andel av disse er fortsatt aksjonærer i selskapet, og det er bra. Gjennom bonusaksjer fremmer vi både privat aksjesparing og langsiktighet. Regjeringen er opptatt av å styrke det private eierskapet. Børsnoteringen av Entra var et viktig skritt for å bidra til dette, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå delt ut 299.496 bonusaksjer til 5407 aksjonærer. Aksjonærene har eid alle sine tildelte aksjer i Entra ASA i ett år siden børsnoteringen 17. oktober 2014. Bonusaksjene er gratis, og tildelt som beskrevet i prospektet til børsintroduksjonen.

Etter utdelingen av bonusaksjene eier Nærings- og fiskeridepartementet 91.368.893 aksjer i Entra, tilsvarende 49,73 prosent av aksjekapitalen.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:

Swedbank: Linda I. Johansen, Head of Equity Capital Markets, telefon 23238000, epost: emc@swedbank.no

Entra ASA: Tone Omsted, Head of IR, telefon 98228510, epost: tom@entra.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker