Dementi: Nærings- og handelsdepartementet retter

NTB siterte i går nærings- og handelsminister Trond Giske som følger: "Fremtidens vekst kommer ikke i industrien". Dette sitatet er ikke riktig.

Giske viste i sitt foredrag 1. november på konferansen til hovedorganisasjonen Virke til produktivitetsbegrepet. En måte å øke økonomisk vekst på er å realisere potensialet som ligger i å gjøre samme oppgave med færre folk. Da er potensialet størst i den sektoren det er flest ansatte - nemlig innen tjenesteyting. Statsråden uttalte at også denne sektoren derfor må ha stor oppmerksomhet på innovasjon i tiden fremover. Giske sa ikke at det ikke finnes potensial i industrien, slik NTB fremstiller det som.

 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker