Departementsbesøk til bedrifter i Troms

I alt 56 bedrifter er plukket ut for å få besøk av Nærings- og handelsdepartementets ansatte den 11. oktober. Fem av de utvalgte ligger i Troms.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjentar fjorårets suksess og sender rundt 175 ansatte ut av kontoret på bedriftsbesøk over hele Norge. I Troms besøkes Hvalsafari AS, Magne Arvesen & Sønner, Polaria, Lauklines Kystferie, Malangen Brygger og Målselv Kystlandsby.

-          Vi setter stor pris på at så mange bedrifter har vist sin interesse for å ta imot ansatte fra Nærings- og handelsdepartementet. Fjorårets bedriftsbesøk gav oss gode erfaringer, og jeg er sikker på at vi også i år vil få nyttige tilbakemeldinger fra bedriftene vi besøker, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

De fem bedriftene i Troms er eksempler på bredden i utvalget av bedrifter som departementet skal besøke. Hele 226 bedrifter har invitert departementet på besøk, og 56 er altså blitt plukket ut. Prosjekt ”NHD ut i landet” har som mål å gi ansatte i Nærings- og handelsdepartementet anledning til å komme enda tettere innpå virksomhetene.

-          Vi ønsker god kontakt med næringslivet og konkrete innspill fra de enkelte bedriftene. Dette handler om å øke vår kunnskap om norsk næringsliv samt å styrke departementets evne til å fremme verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, sier Giske.

(Forbehold om endringer)

Kontaktperson:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 99621213. Pressetelefon: 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»