Digital innspurt for næringslivet

Over 95 prosent av de mest brukte skjemaene bedriftene må fylle ut, er nå digitale.

Målet er at alt næringslivet må sende til myndighetene skal skje elektronisk. Nå er det bare 37 skjemaer igjen før alle de 800 vanligste skjemaene for næringslivet er digitale.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet så langt. Det er viktig at næringslivet kan bruke tiden sin på å skape verdier, ikke fylle ut skjemaer. Alle skritt er positive for å bedre flyten i kommunikasjon mellom næringslivet og myndighetene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Ifølge Brønnøysundregistrene har næringslivet brukt nesten 800 forskjellige skjemaer og fylt dem ut 22 millioner ganger i løpet av 2014. For næringslivsskjemaer som blir sendt inn mer enn 3000 ganger i løpet av et år,  er det nå kun 37 skjemaer som ikke er digitalisert. Det betyr at bare fem prosent av de mest brukte skjemaene ikke kan fylles ut elektronisk. De fleste av disse skjemaene forvaltes av NAV.

Målet om digitalisering av skjemaer for næringslivet er dermed snart oppfylt.

Les Digitaliseringsrundskrivet her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker