EFTA-rekord i Trondheim

EFTA signerte to handelsavtaler og en samarbeidserklæring i Trondheim i dag. Nærings- og handelsminister Trond Giske er vertskap for toppmøtet.

- Det er en stor glede å være vertskap for et av de mest produktive ministermøtene i EFTA noen gang. Avtalene er et resultat av hardt og målrettet arbeid, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Frihandelsavtalene EFTA (Det europeiske frihandelsforbundet) har inngått, er med Costa Rica/Panama og Bosnia-Hercegovina. EFTA signerte i tillegg en samarbeidserklæring med Myanmar, og satte dermed ny rekord i antall undertegninger.

-Et av hovedmålene i arbeidet med frihandelsavtaler er å sikre norske bedrifter økt markedsadgang i fremvoksende markeder i Sørøst-Asia. Myanmar har gjennomgått en imponerende utvikling de siste to årene, sier Giske.

EFTA forhandler for tiden om frihandelsavtaler med en rekke viktige markeder, som Russland, India, Indonesia og Vietnam. Forhandlinger med Malaysia starter til høsten, og frihandelsforbundet håper på en snarlig gjenopptakelse av forhandlingene med Thailand. Under ministermøtet i dag gjorde EFTA-ministrene opp status for det pågående arbeidet med frihandelsavtaler. Forhandlingene mellom EU og USA var også tema.

Frihandelsavtalen med Panama/Costa Rica legger til rette for norsk eksport av industrivarer, fisk og tjenester. Dette innebærer blant annet at norske fiskeeksportører får like konkurransevilkår som konkurrenter i regionen, på lik linje med for eksempel Chile.

Avtalen med Bosnia-Hercegovina åpner det bosniske markedet for fisk og industrivarer. Den inneholder også overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (i Trondheim), mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker