Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriminister Per Sandberg har i dag satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.

- Førstehåndsmarkedet og hvordan dette fungerer har stor betydning for omsetningen av villfisk. Dersom vi skal øke verdiskapingen i sjømatnæringen trenger vi gode og effektive markedsplasser, og ekspertutvalget skal se på hvordan vi kan få til det, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen ønsker å forbedre markedsmekanismene i førstehåndsomsetning av fisk. I tråd med forslagene i sjømatindustrimeldingen og vedtak i Stortinget er det nå opprettet en ekspertgruppe som skal se på muligheter for forenklinger.

- Ekspertgruppen skal bygge videre på det gode samarbeidet som allerede er i gang i næringen. Med børsdirektør Bente A. Landsnes i førersetet har vi fått på plass en kompetent gruppe med en bred faglig sammensetning, og jeg ser frem til å motta deres råd mot slutten av året, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Medlemmer av ekspertgruppen

Bente A. Landsnes, administrerende direktør Oslo Børs (leder)
Bent Dreyer, forskningssjef Nofima, Tromsø
Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis Norges Handelshøyskole
Sigrid Eskeland Schütz, professor juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Kristjan Th. Davidsson, styremedlem i en rekke islandske og norske selskaper

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»