Eksportkreditt Norge får innføre nytt rentesystem

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent en ny metode for å fastsette renter på markedslån fra Eksportkreditt Norge. Dette er et mer fleksibelt system for å fastsette renter i tråd med utviklingen i markedet.

- Nå kan norske eksportører glede seg over at Eksportkreditt Norge kan følge minimumsrenter som holder tritt med markedsutviklingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Etter dagens system blir minimumsrenten normalt bare justert en gang i året. Dermed vil denne renten i enkelte tilfeller være kunstig høy og ikke avspeile utviklingen i markedet. I framtiden vil minimumsrenten være utviklet spesielt for langsiktige og garanterte eksportlån.

- Vi er svært fornøyd med at ESA nå har akseptert at den mer fleksible renten for markedslån fra Eksportkreditt Norge ikke innebærer statsstøtte, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering gjennom å gi lån til kjøpere av norske eksportprodukter. Kundene kommer fra hele verden og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester fra norske eksportører.

- Den nye ordningen betyr at rentene i større grad vil kunne justeres i tråd med markedet. Det betyr at fleksibiliteten blir slik aktørene har etterspurt, sier Giske.

Se ESAs beslutning her. 

Fakta om det nye rentesystemet:

  • I henhold til det nye systemet skal markedsrenten på markedslån fra Eksportkreditt Norge settes på kommersiell basis og reflektere hva som blir betraktet som markedsrenter for tilsvarende lån med tilsvarende sikkerhet.

  • For å kunne dokumentere hva som er en relevant markedsrente, kan Eksportkreditt Norge benytte (i prioritert rekkefølge) enten en syndikatlånerente i det aktuelle lånet, en lånerente fra andre dokumenterte tilbud eller en markedsbasert gjennomsnittspris tilgjengeliggjort gjennom OECD.

  • Markedsrenten i et konkret lån kan likevel ikke settes lavere enn at den dekker de kostnadene staten ville hatt om hvert lån hadde vært finansiert og sikret i markedet, og renten skal også justeres for risikopremie knyttet til eventuelle kommersielle garantister.

  • Den nye prismodellen kan tas i bruk av Eksportkreditt Norge så snart forskriften om eksportkredittordningen er endret.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»