Enighet med Kina om laks

Kina og Norge er blitt enige om nye attestformuleringer som gjør at eksporten av laks til Kina kan opprettholdes.

- Etter en konstruktiv dialog mellom norske og kinesiske myndigheter den siste måneden er vi nå enige om en attest. Dette er jeg svært tilfreds med. Det betyr at eksporten av laks til Kina kan fortsette, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Kinesiske veterinærmyndigheter varslet 18. mars stans i import av laks fra fylkene Sør-Trøndelag, Nordland og Troms grunnet funn av laksesykdommen ILA. Samtidig krevde de garantier i norske eksportattester på at fisken ikke kommer fra lokaliteter som er båndlagt på grunn av ILA og PD. Kravet skulle gjelde fra 18. april.

- Det er fremdeles utfordringer for handelen med laks mellom Norge og Kina. Vi må derfor være forbredt på at situasjon vil være vanskelig og delvis uforutsigbar i overskuelig fremtid, sier Aspaker

Eksportstoppen for laks fra slakterier i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms gjelder dessverre fremdeles.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker