Enklere å kombinere fiskeryrket og uføretrygd

Nærings- og fiskeridepartementet gjør det nå enklere å kombinere fiskeryrket og uføretrygd.

- Ny uføretrygd som trådte i kraft 1. januar skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd for de som har mulighet til det. Nå endrer vi reglene slik at fiskere langt på vei vil kunne kombinere fordelene ved den nye uføretrygden på samme måte som andre yrkesgrupper, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det gjøres også en del andre endringer i manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften, blant annet foreslås det å forskriftsfeste forvaltningspraksis som gjelder tildeling av ervervstillatelse. Dette vil gjøre regelverket mer tilgjengelig og forutsigbart for næringsaktørene.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker