Enklere å kombinere fiskeryrket og uføretrygd

Nærings- og fiskeridepartementet gjør det nå enklere å kombinere fiskeryrket og uføretrygd.

- Ny uføretrygd som trådte i kraft 1. januar skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og uføretrygd for de som har mulighet til det. Nå endrer vi reglene slik at fiskere langt på vei vil kunne kombinere fordelene ved den nye uføretrygden på samme måte som andre yrkesgrupper, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det gjøres også en del andre endringer i manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften, blant annet foreslås det å forskriftsfeste forvaltningspraksis som gjelder tildeling av ervervstillatelse. Dette vil gjøre regelverket mer tilgjengelig og forutsigbart for næringsaktørene.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker