Entra på børs

Nærings- og fiskeridepartementet planlegger å notere Entra på Oslo Børs fredag 17. oktober. Salget av inntil 125 millioner nye og eksisterende aksjer er i gang. Både privatpersoner og profesjonelle investorer kan nå kjøpe aksjer i et av Norges ledende eiendomsselskaper.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

– Entra forventes å bli en av de største børsnoteringene i Norge i år. Dette blir et viktig skritt for å bidra til mangfold og økt privat eierskap. Jeg ønsker også å legge til rette for at flere nordmenn skal eie aksjer. Men alle som vurderer å kjøpe aksjer i Entra må gjøre sine egne vurderinger av risikoen ved å investere penger i aksjer på børs, sier næringsminister Monica Mæland.

Entra er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er markedsleder innenfor kontoreiendom. Staten legger vekt på at børsnoteringen gjennomføres på en måte som både ivaretar selskapets interesser og statens verdier til det beste for samfunnet.

–Entras forretningsstrategi er å levere lønnsom vekst, ha høy kundetilfredshet og å være bransjeledende på miljø. Selskapet har en sterk og erfaren ledelse og er godt forberedt for en børsnotering. Entra har gode forutsetninger for å levere resultater og bør være et attraktivt selskap for private og institusjonelle investorer. Styret mener at tilgang til og eksponering mot kapitalmarkedet vil være positivt for selskapets videre vekst og utvikling, sier styreleder Siri Hatlen.

– Entra er markedsleder i Norge på kontoreiendom. Selskapet forvalter en stor portefølje av fleksible og attraktive kontoreiendommer, og har lange leiekontrakter med solide kunder både fra offentlig og privat sektor. Våre medarbeidere har betydelig erfaring med drift og utvikling av kontoreiendom. Samlet danner dette et godt grunnlag for fortsatt lønnsom vekst, sier administrerende direktør i Entra Klaus-Anders Nysteen.

Detaljer om transaksjonen

Inntil ti prosent av aksjene som selges i forbindelse med børsnoteringen kan selges til allmennheten. Dette er på linje med andre større børsnoteringer i Norge. Aksjene i Entra forventes solgt til en pris på mellom 61 og 72 kroner per aksje. Dette innebærer en verdsettelse av statens aksjer i selskapet til mellom cirka 8,7 og 10,2 milliarder kroner. Det er lagt opp til at staten selger mellom 40 og 80 millioner av sine 142,2 millioner aksjer i transaksjonen, gitt full utnyttelse av overtildelingsopsjonen. Antall aksjer som selges vil avhenge av prisen som oppnås. I tillegg utstedes nye aksjer i Entra til en verdi begrenset oppad til 2,7 milliarder kroner. Avhengig av pris, vil emisjonen utgjøre inntil 44,3 millioner aksjer.

Stortinget har for øvrig gitt fullmakt til at staten kan selge alle sine aksjer i selskapet. Det forventes at statens eierandel etter børsnotering ved et maksimalt salg av aksjer vil bli rundt 34 prosent.

Allmennheten og ansatte i Entra som kjøper aksjer, vil på visse betingelser som er omtalt i prospektet motta bonusaksjer i selskapet.

Tilbudet gjelder fra mandag 6. oktober klokken 09.00, og har forskjellig varighet (med forbehold om endringer):

  • For allmennheten med bestillingsblankett: Frem til onsdag 15. oktober klokken 12.00.
  • For allmennheten med elektronisk bestilling: Frem til torsdag 16. oktober klokken 12.00.
  • For institusjonelle investorer: Frem til torsdag 16. oktober klokken 15.00.
  • For ansatte i Entra: Frem til onsdag 15. oktober klokken 12.00.


Kjøp av aksjer er forbundet med risiko

Kjøp av aksjer er forbundet med risiko for tap. I prospektet finnes mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning tas. Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om å kjøpe aksjer i Entra og gir ikke grunnlag for å fatte beslutning om investering. En investeringsbeslutning må fattes på grunnlag av prospektet. Prospektet er tilgjengelig hos Entra og på kontorene til tilretteleggerne, samt elektronisk på www.entra.no, www.abgsc.no, www.danskebank.no, www.handelsbanken.no og www.swedbank.no.

Les også:

ABG Sundal Collier, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra. Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som medtilretteleggere. DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle rådgiver.

Pressekontakt:

For Mæland: Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver NFD, mobil 917 17 459, e-post: rsi@nfd.dep.no.

For Nysteen: Ina Helen Østby, kommunikasjonsrådgiver Entra, mobil 481 54 148, e-post: ios@entra.no.

IMPORTANT INFORMATION

United States

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, South Africa or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the “Shares”) of Entra ASA (the “Company”) in the United States, Norway or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to “qualified institutional buyers” as defined in Rule 144A under the Securities Act.

European Economic Area

Any offering of securities will be made by means of a prospectus to be published that may be obtained from the issuer or selling security holder, once published, and that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements.

These materials are an advertisement and not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”). Investors should not subscribe for any securities referred to in these materials except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway (from the time the prospectus has been approved by the Financial Supervisory Authority of Norway, in its capacity as the competent authority in Norway, and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in Norway) that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at “qualified investors” in that Member State within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (“Qualified Investors”), i.e., only to investors to whom an offer of securities may be made without the requirement for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive in such EEA Member State.

United Kingdom

In the United Kingdom, these materials are only being distributed to and are only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the “Order”) or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). These materials are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker