Evaluering av Norges sjømatråd

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ekstern evaluering av Norges sjømatråd.

- Evalueringen viser at Sjømatrådets virksomhet er utført svært godt, men at modellen med generisk markedsføring og Sjømatrådets finansieringsmodell bør gjennomgås. Det vil vi nå se nærmere på, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Evalueringen omfatter perioden 2005 – 2013, og evaluerer virksomhetens tre hovedoppgaver; markedsarbeid, markedsinformasjon og beredskap. Evalueringen er gjennomført av Menon Business Economics og er i tråd med ordinær praksis for statlige aksjeselskaper.

I perioden har det foregått en betydelig strukturering i næringen, og eksportverdien som er bestemmende for Sjømatrådets budsjett og virksomhet har økt betraktelig.   Av rapporten går det fram at næringsaktørene mener at Sjømatrådets arbeid har hatt positiv effekt for sjømatnæringen totalt sett.

- Svarprosenten i undersøkelsen blant næringsaktørene har vært svært lav. Dette taler for at vi går i dialog med næringen og styret i Sjømatrådet for å få en grundigere gjennomgang. Vi vil nå invitere til et innspillsmøte med sentrale næringsorganisasjoner, sier Elisabeth Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker