Evaluering av Norges sjømatråd

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ekstern evaluering av Norges sjømatråd.

- Evalueringen viser at Sjømatrådets virksomhet er utført svært godt, men at modellen med generisk markedsføring og Sjømatrådets finansieringsmodell bør gjennomgås. Det vil vi nå se nærmere på, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Evalueringen omfatter perioden 2005 – 2013, og evaluerer virksomhetens tre hovedoppgaver; markedsarbeid, markedsinformasjon og beredskap. Evalueringen er gjennomført av Menon Business Economics og er i tråd med ordinær praksis for statlige aksjeselskaper.

I perioden har det foregått en betydelig strukturering i næringen, og eksportverdien som er bestemmende for Sjømatrådets budsjett og virksomhet har økt betraktelig.   Av rapporten går det fram at næringsaktørene mener at Sjømatrådets arbeid har hatt positiv effekt for sjømatnæringen totalt sett.

- Svarprosenten i undersøkelsen blant næringsaktørene har vært svært lav. Dette taler for at vi går i dialog med næringen og styret i Sjømatrådet for å få en grundigere gjennomgang. Vi vil nå invitere til et innspillsmøte med sentrale næringsorganisasjoner, sier Elisabeth Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker