Evaluering av vestpåbudet

Flere bruker flytevest etter innføring av vestpåbudet. Det er imidlertid for tidlig å påvise effekt på antall dødsulykker, viser en ny rapport. 

-  Jeg vil oppfordre alle som er på sjøen til å bruke flytevest. Vi har fått en ekstern evaluering av vestpåbudet. Den skal vi nå gå grundig gjennom, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget vedtok i fjor vår et påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter. For å se på effekten av påbudet, ba næringsministeren om en ekstern evaluering av lovbestemmelsen.  

Nærings- og fiskeridepartementet har nå mottatt evalueringen fra Oxford Research. Ifølge rapporten har det ikke vært mulig å påvise effekter på antall dødsulykker fra fritidsbåt etter så kort tid, men det anbefales en utvidelse av påbudet til å omfatte alle fritidsbåter.  Påbudet har ført til at flere bruker vest, noe som bidrar positivt til økt sjøsikkerhet.

- Regjeringen var i utgangspunktet ikke for å påby vest for alle. Det er ikke påbudt å bruke sykkelhjelm eller refleks, men de fleste gjør det fordi det er smart. Her var et flertall på Stortinget av en annen oppfatning, sier Mæland.

Tidligere i år gjennomførte TNS Gallup en befolkningsundersøkelse for departementet om befolkningens bruk av båt og holdninger til innføringen av påbudet. Undersøkelsen har inngått som en del av bakgrunnsmaterialet i evalueringen til Oxford Research.

Her kan du lese evalueringen fra Oxford Research og TNS Gallups undersøkelse

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker