Får drive i to produksjonsområder

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

Etter det nye vekstsystemet vil landet deles inn i 13 nye produksjonsområder langs kysten. Det mange kjenner som trafikklyssystemet vil tre i kraft 1. oktober 2017, og det planlegges at den første kapasitetsjusteringen vil skje i løpet av året.

Jeg er opptatt av at små og mellomstore bedrifter også skal ha fleksibilitet. Derfor har jeg besluttet at aktører som kun får tillatelser hjemmehørende i ett område, skal få anledning til å drive også i et tilstøtende område, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- I praksis betyr dette at havbruksnæringa stort sett beholder den fleksibiliteten de har i dag. Ordningen med interregionalt biomassetak er åpen for alle. Det er ikke er nødvendig å selv eie videreforedlingsanlegget som foredler fisken. Det er jo heller ingenting i veien for at mindre aktører går sammen i et samarbeid for å få på plass et anlegg for videreforedling, sier Sandberg.

- Reglene vi nå har fastsatt balanserer hensynet til fleksibilitet for alle aktører på en god måte. Fleksibiliteten jeg nå åpner opp for gir næringen en mulighet – og jeg understreker en mulighet – for det er opp til næringen å ta den! På bakgrunn av høringsinnspillene besluttet jeg altså ikke å gå videre med forslaget om fleksibilitet over tre områder for alle, sier fiskeriministeren.

Les mer på regjeringen.no

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker