Finnmark Kraft åpner døren for departementet

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjentar fjorårets suksess og sender 11. oktober ansatte på bedriftsbesøk over hele Norge. I Alta får Finnmark Kraft besøk.

Om lag 165 av departementets medarbeidere skal ut av kontoret på visitt til næringslivet den 11. oktober. Tidligere i sommer ba statsråden om tilbakemelding fra bedrifter som ønsker besøk, og innspill fra næringslivets organisasjoner. Hele 226 bedrifter har invitert departementets ansatte på besøk. Blant disse er 56 bedrifter plukket ut. I Finnmark får Finnmark Kraft visitt av blant andre departementsråd Reier Søberg.

- Vi setter stor pris på at så mange bedrifter har vist sin interesse for å ta imot ansatte fra Nærings- og handelsdepartementet. Fjorårets bedriftsbesøk gav oss gode erfaringer, og jeg er sikker på at vi også i år vil få nyttige tilbakemeldinger fra bedriftene vi besøker, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Prosjekt ”NHD ut i landet” har som mål å gi ansatte i Nærings- og handelsdepartementet anledning til å komme enda tettere innpå virksomhetene.

-          Vi ønsker god kontakt med næringslivet og konkrete innspill fra de enkelte bedriftene. Dette handler om å øke vår kunnskap om norsk næringsliv samt å styrke departementets evne til å fremme verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, sier Giske.

Kontaktperson:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 99621213. Pressetelefon: 90251303.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»