Fiskeriministeren besøkjer Egersund 20. mai

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkjer Egersund 20. mai. Statsråden skal mellom anna delta på auksjon av nordsjøsild, ha møte med selskapa Fonn Egersund, Egersund Group, Egersund Seafood/Pelagia og møte med lokale fiskarlag.

Program (atterhald om endringar):

05.30 – 06.30 Auksjon av nordsjøsild til matjesproduksjon
08.00 – 09.00 Besøk hos fiskemottak Fonn Egersund AS
09.15 – 10.15 Møte med Eigersund og Sokndal Fiskarlag og Rogaland Fiskesalgslag
10.45 – 11.45 Møte med Fiskeridirektoratet region Sør
12.15 – 13.45 Møte hos Egersund Group AS
14.00 – 15.30 Møte hos Pelagia / Egersund Seafood AS
16.00 – 17.00 Treplanting i Statsrådsskogen

Kontaktperson: Politisk rådgjevar Victoria Braathen mob. 913 44 035

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»