Fiskeriministeren besøkjer Egersund 20. mai

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkjer Egersund 20. mai. Statsråden skal mellom anna delta på auksjon av nordsjøsild, ha møte med selskapa Fonn Egersund, Egersund Group, Egersund Seafood/Pelagia og møte med lokale fiskarlag.

Program (atterhald om endringar):

05.30 – 06.30 Auksjon av nordsjøsild til matjesproduksjon
08.00 – 09.00 Besøk hos fiskemottak Fonn Egersund AS
09.15 – 10.15 Møte med Eigersund og Sokndal Fiskarlag og Rogaland Fiskesalgslag
10.45 – 11.45 Møte med Fiskeridirektoratet region Sør
12.15 – 13.45 Møte hos Egersund Group AS
14.00 – 15.30 Møte hos Pelagia / Egersund Seafood AS
16.00 – 17.00 Treplanting i Statsrådsskogen

Kontaktperson: Politisk rådgjevar Victoria Braathen mob. 913 44 035