Fiskeriministeren får ny politisk rådgiver

Statsministerens kontor har ansatt Veronica Pedersen Åsheim (26) fra Rana som ny politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg. 

- Det er en stor glede å få jobbe med Per Sandberg, og bistå han i det viktige arbeidet han gjør både som minister og som første nestleder i partiet, sier Veronica Pedersen Åsheim.

Hun var ikke i tvil om hva hun skulle svare da fiskeriministeren ringte.

- Fiskeri- og havbruksnæringen er en av Nordland og Norges viktigste næringer og kommer bare til å bli enda viktigere i tiden fremover. Eksporten og etterspørselen av norsk sjømat øker stadig. Dette er en helt fantastisk mulighet, sier Pedersen Åsheim.

Veronica Pedersen Åsheim er gruppeleder for FrPs kommunestyregruppe i Rana, fast medlem av fylkestinget i Nordland og sitter i komiteen for utdanning. Hun er også vara til stortinget, hvor hun har møtt ved flere anledninger.

Veronica Pedersen Åsheim begynner i jobben mandag 30. januar 2017. Hun overtar etter Greta Johanne Solfall, som slutter i stillingen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»