Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

- Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.


Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars.

Kommisjonen vil bestå av følgende personer:

Lars Mathiesen, professor (økonom), NHH, Hordaland

Erik Arnesen, rådmann, Hasvik, Finnmark

Maiken Bjørkan, forsker, Nordlandsforskning, Nordland

Bjørn-Petter Finstad, historiker, Universitetet i Tromsø, Troms

Bjørn Fredriksen, næringssjef, Lenvik kommune, Troms

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor (jurist), Universitetet i Oslo, Oslo

Camilla Brattland, post doc, Universitetet i Tromsø, Troms

Patrick Sørdahl, forsker, Nofima, Troms

- Dette er en svært kompetent samling eksperter som til sammen vil løse oppdraget på en meget god måte. Jeg gleder meg til å følge arbeidet deres, sier fiskeriministeren.

Endelig mandat for kommisjonens arbeid vil være klart om kort tid, og kommisjonen vil etter planen ha sitt først møte 30. mai.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker