Fiskeriministeren til Gøteborg mandag 23. mai

Fiskeriministeren vil at svenskene skal spise mer norsk fisk. Mandag besøker han fiskehandleren Fisk i Focus for å snakke om hva som må til for å øke fiskekonsumet i Sverige. 

- Sverige er et viktig marked for norsk sjømat, det er vårt sjette største marked. I Norge spiser hver person godt og vel 53 kilo sjømat i året, mens svenskene spiser om lag 31 kilo hver. Hvorfor spiser nordmenn nesten dobbelt så mye fisk og sjømat som svenskene? Det bør være rom for enda mer norsk sjømat på svenske menyer, sier fiskeriminister Sandberg.

I forbindelse med besøket til Gøteborg skal fiskeriminister Sandberg også møte sin svenske kollega, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, og delta på årsmøtet til Fiskbranchens Riksförbund.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»