Fiskeriministeren til havbrukskonferanse på Finnsnes

Fiskeriminister Per Sandberg deltar fredag 24. februar på havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

Sted: Kunnskapsparken Finnsnes.

Tid: Fredag 24. februar kl. 08.30 – 14.30

Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes

Mer informasjon om konferansen finner du på Lenvik kommune sine nettsider

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel, mobil 971 80 784, e-post hw@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker