Fiskeriministeren til Iran

Report this content

- Med opphevelsen av sanksjonene står vi overfor en unik mulighet. Det er ikke hver dag et marked med 80 millioner mennesker åpner seg over natten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Som første norske statsråd etter at sanksjonene ble opphevet reiser Sandberg til Iran i slutten av september. Med seg har han en næringsdelegasjon innen sjømat, leverandørindustri og maritime bedrifter. Under besøket skal fiskeriministeren blant annet se på iransk oppdrettsindustri.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende når det gjelder kunnskap og teknologi. Vi opplever økende interesse for våre løsninger. Iran er tydelige på at de ønsker vekst i egen oppdrettsnæring og dette kan gi muligheter for norsk leverandørindustri, sier Sandberg.

Sandberg har også tro på at det er mulig å øke sjømateksporten til Iran.

- Norge eksporterer fisk til 140 land. Det er viktig å hele tiden utvikle nye markeder. Foreløpig selger vi lite fisk til Iran, men vi ser en positiv utvikling og potensialet kan være stort, sider Sandberg.

Statssekretær Dilek Ayhan vil lede det maritime programmet under besøket.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker