Fiskeriministeren til Italia

Fiskeriminister Per Sandberg gjestar Italia 6. - 7. juni. Blant anna forskingsfartøy og profilering av norsk sjømat står på menyen.

6. juni inspiserer Sandberg bygginga av Noregs forskingsfartøy «Kronprins Haakon» i La Spezia. Båten skal stå ferdig hausten 2017.

7. juni er Sandberg i Milano der han blant anna deltek i profilering av norsk sjømat på eit kjøpesenter saman med ein kjend italiensk kokk. I tillegg innleier Sandberg på eit sjømatseminar i regi av Noreg sin Sjømatråd, og har møte med den italienske tørrfiskbransjen.

Pressekontakt:
Pressevakta i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikkje sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldingar og nyheiter frå NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»