Fiskeriministeren til Mexico

Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Cancun for å delta på FNs miljøtoppmøte om biologisk mangfold 2. og 3. desember.

- FN har gjentatte ganger anerkjent at bærekraftig fiskeri og havbruk er viktig for å sikre nok mat til verdens voksende befolkning.  Dette er også noe FN har løftet i de nye bærekraftsmålene. Norge skal bidra til at FN når denne målsetningen. Norge har mye kunnskap som vi vil dele, og vi tar med oss våre erfaringer til Mexico, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Miljøtoppmøtet samler ministere for miljø, landbruk, fiskeri og turisme fra hele verden. Målet er å sikre det biologiske mangfoldet og fremme en bærekraftig bruk av de biologiske ressursene.

- Havet er en viktig leverandør av sunn mat, og det gir levebrød til millioner av mennesker. Derfor må vi holde våre marine økosystemer i balanse, og fiskeri og havbruk må drives bærekraftig. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi bidra til å sikre det biologiske mangfoldet i havet, sier Sandberg.

For mer informasjon om miljøtoppmøtet Conference of the Parties (COP) – Convention on Biological Diversity se her: https://www.cbd.int/cop/

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»