Fiskeriministeren til Polen 30-31 mars


Ingen land kjøper mer norsk fisk enn Polen. Per Sandberg skal besøke en lakseforedlingsbedrift og promotere norsk skrei. I tillegg blir det tid til politiske samtaler.

-  Jeg er opptatt av å øke verdiskapingen i Norge. Polen har en stor videreforedlingsindustri og som jeg tror vi kan lære av. Og så blir jeg gjerne med på å få polakkene til å spise mer av den norske fisken, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Polen er det største enkeltmarkedet for norsk sjømat. I 2015 eksporterte Norge sjømat til Polen til en verdi av 6,9 mrd. kroner, som er en halv milliard mer enn året før. I februar i år satt Norge eksportrekord på fersk torsk, og veksten i til Polen var på hele 142 pst.

Program:

30.mars

10:30-12:00 Besøk og omvisning på Koral (Graal Capital Group). Her lages lakseprodukter utelukkende av norsk råstoff. Fabrikken er moderne og med nytt utstyr.

16:00-17:00 Promotering av norsk skrei i supermarkedet Carrefour i Gdansk.

31.mars

08:30-09:30 Politiske samtaler med Minister of Maritime Economy, Marek Gróbarczyk

10:00-11:55 Sandberg og Gróbarczyk åpner 3rd Fish Congress

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker