Fiskeriministeren til Trondheim 9.mai

 Per Sandberg åpner NTNU Ocean Week i Trondheim mandag.

I Trondheim samles forskere, forvaltning og næringsliv for å diskutere utvikling av næringssamarbeid i havrommet. For fiskeriministeren står teknologiutvikling innen sjømatnæringen sentralt.

-  Det ligger store muligheter foran oss om vi klarer å dra nytte av den ledige kapasiteten innen oljesektoren til å utvikle nye blå næringer. Nye teknologiske løsninger er  helt avgjørende for å sikre bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen framover, sier fiskeriminister Per Sandberg, og viser til teknologiutviklingen som nå skjer innenfor de nye utviklingskonsesjonene.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker