Flagger tilbake til Norge

Etter flere år med nedgang er det igjen vekst i antall NIS-registrerte skip. Rederiet Klaveness flagger nå to skip tilbake til Norge.

-Dette er en gledelig utvikling, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

For første gang på flere år vokser Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). I august i fjor var 521 skip NIS-registrert. I juni i år hadde antallet vokst til 537 skip. Samtidig har rederiskatteordningen hatt en kraftig vekst, fra 709 skip i 2007, til 1419 skip i 2011.

Rederiet Torvald Klaveness flagger nå to tankskip tilbake til NIS-registeret. Dette er skip som for noen år siden ble flagget til Marshall Island registeret. Rederiet har i tillegg besluttet å flytte to andre skip fra utenlandsk eierselskap til norsk eierselskap, og å ta disse skipene inn i den norske rederiskatteordningen.

Fra rederiet side opplyses at hjemflaggingen har sammenheng med at NIS-registeret fremstår som en brukervennlig, kundeorientert og attraktivt alternativ, og at rammebetingelsene for eierskap og drift av skip i Norge anses å være konkurransedyktige og stabile.  

-Vi håper selvsagt at flere norskeide skip under utenlandsk flagg følger etter – det er fremdeles mange å ta av og vi har plass til flere, understreker Giske.

For å sikre en mer helhetlig og effektiv maritim sjøfartsadministrasjon ble Skipsregistrene slått sammen med Sjøfartsdirektoratet 1. januar 2012.

Regjeringen og sjøfartsadministrasjonen legger stor vekt på at NIS-registeret skal være et attraktivt og konkurransedyktig alternativ for norske rederier.

Maritim næring er ett av regjeringens prioriterte satsingsområder i næringspolitikken. I 2007 lanserte regjeringen sin første maritime strategi, ”Stø kurs”. En viktig målsetning med strategien har vært å bidra til at næringen har forutsigbare og konkurransedyktige rammbetingelser.

Norsk internasjonalt skipsregister ble etablert i 1987. Skip som er registrert i NIS seiler under norsk flagg og er undergitt norsk jurisdiksjon.

Kontaktinformasjon:

Pressevakt, mobil 902 51 303