Flere jobber med oppdrett

- Oppdrettsnæringen gir stadig flere arbeidsplasser. Det er godt nytt for Norge, men også for de kommunene som huser laksen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ved utgangen av 2014 var det 5700 mennesker som jobbet direkte med oppdrett av laks og ørret. Det er en økning på 20 prosent de siste fem årene.

- Regjeringen vil at flere unge skal satse på fiskeri og havbruk. Vi jobber med å øke rekrutteringen. Da er det supert å se at det blir stadig flere arbeidsplasser i næringen. Fiskeri og havbruk er viktige for norsk verdiskaping. Jeg håper særlig ungdommene ser hvilke rike muligheter som finnes i denne næringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Havbruksnæringen sysselsetter mer enn 20 000 årsverk, inkludert foredling og andre tilknyttede yrker. De fleste holder til i Hordaland, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

- Finnmark har hatt en eventyrlig vekst på nesten 75 prosent de siste fem årene. Det vitner om gode forhold, flinke folk og en vilje til å satse. Finnmark har også lave lusetall. Det viser at vekst er mulig når miljøet lyser grønt, sier fiskeriminister Aspaker.

VEKST I OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET
Fylke 2010 2011 2012 2013 2014 Økning i prosent
fra 2010 - 2014

Finnmark 289 276 363 454 500 73 %
Troms 410 414 426 571 542 32 %
Nordland 769 910 952 939 901 17 %
Nord-Trøndelag 338 383 407 378 380 12 %
Sør-Trøndelag 456 537 573 525 636 40 %
Møre og Romsdal 608 649 697 607 624 3 %
Sogn og Fjordane 360 442 406 402 432 20 %
Hordaland 1056 1156 1130 1204 1232 17 %
Rogaland 403 378 355 390 419 4 %
Øvrige fylker 104 101 58 59 62 -40 %
Nasjonalt 4793 5246 5367 5529 5728 20 %

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.