Flere unge fiskere

- Det er ikke lenger flaut å være fisker. Gode tider gjør nå at ungdom søker seg til yrket. Det er veldig gode nyheter for Norge for dette er en næring med stort framtidspotensial, sier fiskeriminister Per Sandberg.

For første gang på 20 år er det en økning i antall fiskere. Fra 2015 til 2016 har antall fiskere økt fra 11 130 til 11 244. 40 prosent av de nye fiskerne er under 30 år. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet.

- Gode framtidsutsikter er det viktigste vi kan gjøre for å sikre rekruttering. Denne regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen framover og da er attraktive arbeidsplasser uhyre viktig for å tiltrekke seg de beste folkene, sier Sandberg.

Veksten er størst i Finnmark og på Vestlandet. Finnmark har fått 42 flere fiskere, mens oljefylkene Møre- og Romsdal, Hordaland og Rogaland til sammen har en økning på 97 fiskere.

- Det er flott at folk fra oljenæringen finner veien til fiskebåtene. Det stemmer også med rapportene jeg får fra fiskebåtrederiene som opplever en enorm pågang fra dyktige folk som vil inn i næringen. Veksten i Finnmark har sammenheng med kongekrabbefisket. Det er et eksempel til etterfølgelse og viser at det er potensial for næringsutvikling også i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Bildetekst:
- Tidlig krøkes som god fisker skal bli. Mange starter karrieren som tungeskjærere under skreisesongen, sier fiskeriminister Per Sandberg. Foto: NFD

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker