FN vil at vi skal spise mer fisk

Fiskeri og akvakultur har en viktig rolle for matsikkerhet og ernæring. Dette er konklusjonen i rapporten fra ekspertpanelet under FNs matsikkerhetskomité.

Rapporten fra ekspertkomiteen er viktig i arbeidet med generell matsikkerhet og ernæring. Matsikkerhetskomiteen drøftet anbefalinger på bakgrunn av rapporten under sitt 41. møte i forrige uke.

I beslutningsdokumentet fikk Norge gjennomslag for anbefalinger om å:

  • synliggjøre fisken i ernæringsstrategier, policy og programmer
  • oppmuntre til økt konsum av fisk, særlig blant gravide, ammende og barn
  • fremme mattrygghet som et viktig element i arbeidet med matsikkerhet og ernæring
  • ha klar referanse til sjømat, fiskeri og akvakultur som vesentlig i kampen mot sult og for å sikre ernæringsriktig mat til alle, i alle relevante dokumenter om mat, matsikkerhet og ernæring
  • øke oppmerksomheten om viktigheten av fiskeri, akvakultur, spesielt under dette tusenårets første høynivå internasjonale konferanse i ernæring (ICN2), som vil finne sted i Roma i november senere i år.

FNs matsikkerhetskomité ble satt opp i 1974 og er den sentrale politiske plattformen i FN for matsikkerhet og ernæring. Komiteen fungerer som et mellomstatlig forum i FN-systemet. Komiteen har også et eget uavhengig ekspertpanel som utgir rapporter med uavhengige, vitenskapelige kunnskapsbaserte analyser og råd.

Norge har over år vært pådrivere for å få sjømat på agendaen, og bidro sterkt til at sjømat ble en del av dokumentet ”The future we want”, fra FNs konferanse om bærekraftig utvikling i Rio+20 i 2012. Her understreket verdens ledere viktigheten av et sunt marint økosystem, bærekraftig fiskeri og bærekraftig havbruk for matsikkerhet og ernæring.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker