Forenkling for over fem milliarder kroner

Report this content

Regjeringen har vedtatt forenklingstitlak for over fem milliarder kroner. -Vi er i rute, men fortsetter forenklingsarbeidet for fullt fremover, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

-Vi viser at forenkling er mulig og virker. Det har blitt betydelig enklere å starte og drive næringsvirksomhet under den rødgrønne regjeringen, sier Giske.

I 2011 lanserte Regjeringen et historisk mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til å etterleve lover og regler med ti mrd. kroner innen utgangen av 2015. Om lag halvparten, fem milliarder kroner, skulle oppnås i inneværende stortingsperiode.

Målet om fem mrd. kroner er nå nådd. Hittil er det gjennomført 35 tiltak, samt besluttet å gjennomføre ytterligere 22 tiltak. I dag presenterte Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen nyheten om at oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon reduseres til 5 år.

 I 2015 vil alle tiltakene ha full effekt, og utgjøre en årlig besparelse for næringslivet på over fem milliarder kroner.

Tiltak som opphevelse av revisjonsplikten, reduksjon av kravet til aksjekapital og endringer i bokføringsloven og aksjeloven har fått mest oppmerksomhet. En lang rekke mindre tiltak sammen med et omfattende digitaliseringsarbeid, bidrar også til å lette næringslivets byrder.

Gjennomføringen av tiltakene vil i tillegg gi mulighet for milliardbesparelser i forvaltningen, blant annet gjennom videre digitalisering av tjenester.

-Alle nivåer i offentlig sektor er opptatt av forenkling. Vi har fått til en holdningsendring, sier Giske.

Det vil komme ytterligere forenklingstiltak fremover. Arbeidet omfatter både lovendringer, digitalisering og bedring av serviceholdningen i deler av det offentlige gjennom enklere tjenester, god veiledning og korte svartider.

Større saker som det arbeides med er ny plan- og byggelov, tilpasning til EUs regnskapsdirektiver, forenkling av reglene for reiseregninger.

-Vi fortsetter forenklingsarbeidet for fullt for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft ytterligere, avslutter Giske.

De viktigste tiltakene

De seks viktigste tiltakene som bidrar til en forenkling på fem mrd. kroner er:

  • Fjerning av revisjonsplikt for SMBer (2 mrd. kr).Forenklinger i aksjeloven, herunder enklere styrebehandling, stiftelse og mer fleksible kapitalregler (550 mill. kr)
  • Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG) (500 mill. kr.) 
  • Forenklinger i bokføringsloven (300 mill. kr.) 
  • Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn (200 mill. kr.) 
  • Reduksjon av aksjekapitalkravet (100 mill. kr.)

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Dokumenter og linker