Forenkling og større valgfrihet for fiskerne

Nærings- og fiskeridepartementet forenkler krav i forbindelse med utskifting av fartøy og ved såkalt splitting av fisketillatelser.

- Dette vil gi mange fiskere større fleksibilitet i valg av driftsformer og legge til rette for en friere fartøyutforming. Praksisendringen vil også skape større forutsigbarhet for næringen og forenkle saksbehandlingen i forvaltningen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Med de nye retningslinjene vil det heller ikke lenger være behov for en ressurskrevende skjønnsmessig vurdering både for næring og forvaltning, sier Sandberg.

Fakta om endringen

Konkret innebærer instruksen at søknad om utskifting og splitting heretter bare skal avslås i medhold av det såkalte forholdsmessighetskravet (krav om forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og driftsgrunnlag) hvis det dreier seg om tildeling av deltakeradgang med hjemmelslengde under 11 meter til fartøy med største lengde på 15 meter eller mer. I kystfisket etter makrell skal søknaden avslås hvis det dreier seg om deltakeradgang med hjemmelslengde under 13 meter til fartøy på 21 meter eller mer.

I alle andre fartøygrupper skal søknad om deltakeradgang ikke lenger kunne avslås i medhold av det såkalte forholdsmessighetskravet.

Begrunnelsen er at vi i dag i liten grad benytter overregulering og maksimalkvoter i de større gruppene, og behovet for å videreføre praksis her er derfor lite. I den minste fartøygruppen mener departementet derimot at det fortsatt er behov for et forholdsmessighetskrav.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker