Foreslår endringer i vektkontroll for fisk

- Avgiften som ble innført 1. januar viste seg å få noen urimelige utslag. Vi har derfor gått gjennom saken på nytt og gjort justeringer som skal gi en mer rettferdig avgift, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at årsavgiften blir basert på samlet omsetning i det enkelte selskap foregående år, ikke på hvor mange fiskemottak det enkelt selskap har. Den nye avgiften vil bli en promille-avgift på totalomsetningen, med et tak på avgiftsbetalingen. Bagatellmessige avgiftsbeløp vil ikke bli innkrevet. Så lenge omsetningstallene kan hentes fra selskapenes innleverte regnskaper, vil næringen ikke bli påført ytterligere rapporteringskrav.

Det er Justervesenet som har ansvaret for tilsynet med vektene for fiskemottak, og utgangspunktet er at alle tilsynskostnadene skal dekkes gjennom årsavgifter. Inntil ny forskrift er på plass blir det ikke innkrevd avgifter.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker