Forhandler om fiskemilliarder med Russland

- Jeg tror få er klar over hvor stor fiskerinasjon dagens Norge er og hvor store verdier vi forhandler om med russerne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Norge har fiskeriavtaler med en rekke land, men forhandlingene med Russland kommende uken den aller viktigste. Her skal det forhandles om den verdifulle torsken i Barentshavet, som er avgjørende for både skreisesongen og tørrfiskeksporten.

- Vi forhandler om selve livsgrunnlaget for alle som lever av fiske, så klart at dette er viktig for veldig mange samfunn langs kysten. Men også for nasjonen. Sjømateksporten gir betydelige eksportinntekter til landet, og har de siste årene satt stadig nye rekorder, sier Sandberg.

Forhandlingene fastsetter hvor store kvoter som skal fiskes, og Norges andel av disse. Det skal forhandles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og blåkveite. Alt i alt vil det handle om langt over 1 million tonn fisk.

Når russerne inntar Moss mandag morgen er det også et aldri så lite jubileum. I år er det nemlig 40 år siden daværende fiskeriministere Eivind Bolle og Alesandr Isjkov undertegnet den aller første fiskeriavtalen mellom Norge og Russland.

- Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er sterkt og godt. Det har overlevd både kald krig og Sovjetunionens fall og vi høster stor anerkjennelse i resten av verden for hvordan vi klarer å samarbeide om en felles ressurs, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Går forhandlingene som planlagt, vil neste års avtale undertegnes på torsdag.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker