Første grønne laksekonsesjoner er tildelt

- De nye konsesjonene vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Faggruppen som står for tildelingen av konsesjoner har mottatt i alt 255 søknader.  I gruppe B, hvor det nå er klart hvem som vinner frem, var det 72 søknader.
 
- Den store interessen for konsesjonene vitner om en næring som har tro på seg selv og fremtiden. Det er en optimisme jeg deler, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.  
 
Samlet vederlag for de 15 tillatelsene er kr. 904 155 000, og de vinnende budene varierer mellom 66 og 55 millioner kroner Det resterende 30 konsesjonene deles ut til fast pris. Det totale vederlaget for samtlige 45 konsesjoner vil dermed bli på 1,2 milliarder kroner.  40 prosent av dette,  480 millioner kroner, vil tilfalle kommunene, forutsatt at alle konsesjoner blir tildelt.

- Jeg mener kommuner som stiller areal til rådighet for oppdrettsnæringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten, og dette er et bidrag i denne retningen, sier fiskeriministeren.
 
De 15 konsesjonene er tildelt etter en lukket budrunde, mens de resterende 30 konsesjonene i tildelingsrunden blir tildelt til fastpris. Faggruppen fortsetter nå arbeidet med behandlingen av de øvrige søknadene.
 
Les mer om saken på Fiskeridirektoratets hjemmesider

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker