Fylkesbindingene blir landsdelsordning

Reglene om fylkesbindinger ved salg av fiskebåter endres nå til å bli en landsdelsordning.

- Med de nye reglene blir de tre nordlige fylkene ett område og tilsvarende for resten av landet. Det vil øke fleksibiliteten i næringen ved å gjøre fylkene sørover fra og med Nord-Trøndelag om til én region, og det gir nord-norske rederier større mulighet til å ekspandere, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I deltakerbestemmelsene som gjelder salg av fartøy er det lagt inn en fylkesbinding i to fiskerier, som innebærer at fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62ᴼ nord eller i fisket med konvensjonelle havfiskefartøy ikke kan selges for fortsatt drift fra ett fylke til et annet. Det er disse fylkesbindingene som i dag endres.

- Reglene om fylkesbindinger har tidligere gitt utslag som nærmest har tvunget fiskere til å flytte til et annet fylke ved salg av fiskefartøy. Med de nye reglene utjevnes prisforskjellene mellom de nordligste fylkene, og dermed stiller alle her på likere fot med hensyn til tilgang på finansiering, sier fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker